Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

e-Kik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van e-Kik, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan e-Kik (heeft) verstrekt. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
1. Uw naam
2. Uw mailadres
3. Uw telefoonnummer

WAAROM e-Kik DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

e-Kik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– e-Kik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

e-Kik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

e-Kik verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

e-Kik gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google heeft van e-Kik geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

e-Kik gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

E-MAILING

e-Kik zal de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te stellen van bestaande én nieuwe producten en diensten. Ook kan e-Kik u bijvoorbeeld een aanbieding hierin doen. Wanneer e-Kik u een e-mailing stuurt, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

SAMENWERKING MET DERDE PARTIJEN

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om de diensten te leveren die u van ons verwacht. We maken soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we altijd goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn.

TUSSENPERSOON BIJ DOMEINNAMEN

Registreert u een domeinnaam, dan is e-Kik de tussenpersoon. Uw aanvraag geven we door aan registrerende instanties. Voor een .nl-domeinnaam is dat bijvoorbeeld Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Die instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Om registratie mogelijk te maken geeft e-Kik uw aanvraaggegevens aan deze instanties door. Ditzelfde geldt voor de webhosting van websites.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Alle gegevens die e-Kik van u verwerkt, mag u inzien en aanpassen. Als u geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kunt u dit stopzetten. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Let erop dat we dat niet altijd mogen doen in verband met wet- en regelgeving. We laten u natuurlijk altijd weten waarom we in zo’n geval uw gegevens niet kunnen wissen.

BEVEILIGING

e-Kik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@e-kik.nl.

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

www.e-kik.nl is een website van e-Kik en is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Notel 49B, 5688 NB  Oirschot

Telefoon: 06-46580562

Email: info@e-Kik

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 77930118

Thumbnail van het logo van e-Kik

Navigatie

 

Contactgegevens

e-Kik V.O.F.

 

Notel 49B

 

5688 NB Oirschot